1-MCP (AGRO FRESH – ức chế Ethylene)

AGRO FRESH là một giải pháp ức chế Ethylene đột phá, an toàn và hiệu quả. Cấu trúc phân tử hoạt chất 1 Methylcyclopropene (1-MCP) của nó tương tự như hormone thực vật tự nhiên – ethylene. Nó là chất ức chế ethylene thương mại hiệu quả nhất thế giới.