MÁY LỌC KHÍ ETHYLENE

  • Dễ dàng lắp đặt và vận hành.
  • Điện năng tiêu thụ thấp
  • Điện thế: 220V/50Hz phù hợp với dòng điện dân dụng tại Việt Nam.
  • Hoàn toàn phù hợp với các sản phẩm sinh thái và sản phẩm hữu cơ.