THANH LỌC KHÍ ETHYLENE

  • Lắp đặt và bảo trì đơn giản (không cần nhờ đến chuyên viên bão dưỡng)
  • Làm chậm quá trình chín, giảm sự thối rữa và mất nước của sản phẩm
  • Giũ độ tươi ngon của trái cây
  • Không ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của rau quả
  • Hấp thụ và loại bỏ ethylene
  • Góp phần làm sạch không khí bên trong kho/container lạnh
  • Thời hạn sử dụng dài hơn
  • Tiết kiệm chi phí