TỔNG QUAN TOÀN CẦU VỀ DÂU TÂY

Thị trường dâu tây toàn cầu hiện nay rất đa dạng, tùy thuộc vào từng quốc gia. Nguồn cung từ châu Âu bị hạn chế, do thời tiết mùa đông lạnh giá ở Tây Ban Nha, có nghĩa là sản lượng ở đó thấp hơn bình thường và các quy định hải quan mới được […]