BẢO QUẢN CÀ CHUA TƯƠI LÂU NHƯ THẾ NÀO

Các phương pháp bảo quản cà chua hiệu quả:
– Bảo quản bằng tủ lạnh
– Bảo quản bằng muối
– Bảo quản bằng túi hút khí Ethylene
– Bảo quản bằng túi AgroMAP/túi MAP